תמונות קורסים

קורס ראשון

תאריך: 28/03/2014

מרצה:  Dr. Marcelo Kreiner

« 2 of 2 »

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קורס שני

תאריך: 09/01/2015

מרצה:  Dr. Isabel Moreno Hay

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קורס שלישי

תאריך: 28/08/2015

מרצה:  Dr. Marcelo Kreiner

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

קורס רביעי

תאריך: 15/07/2016

מרצה:  Dr. Marcelo Kreiner